KSSHP verkkopalvelu

KSSHP verkkopalvelu

zeniitti-referenssi-ksshp-02

zeniitti-referenssi-ksshp-03

zeniitti-referenssi-ksshp-04

zeniitti-referenssi-ksshp-05

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tärkeät tiedot nopeasti

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa 21 keskisuomalaisen kunnan erikoissairaanhoidosta ja se on suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri Suomessa. KSSHP:ssä ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat työllistäen n. 3800 terveysalan ammattilaista.

KSSHP:n verkkosivut palvelevat useita eri käyttäjäryhmiä. Suunnittelimme ja toteutimme Keski-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivu-uudistuksen. Suunnittelun kulmakivinä olivat käyttäjäkeskeisyys, responsiivisuus ja tärkeimpien tietojen nopea löydettävyys. Sivuston uusi ilme noudattelee aiemmin KSSHP:lle suunnittelemaamme uutta graafista ilmettä.

Projektitiedot:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Asiakas

Verkkopalvelu

Kategoria